• Tuyên truyền phố biến Pháp luật

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  2631/BC-SXD 09/11/2022 BC Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
  Báo cáo số 2258/BC-SXD 04/10/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  Sở Xây dựng 06/01/2020 Những điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019
  CV số 1845/SXD-VP 27/08/2019 Công văn số 1845/SXD-VP ngày 27/8/2019 V/v triển khai thi hành Luật công an ND năm 2018

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết