Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)
 • Công văn số 1110/UBND-VX ngày 19/4/2023 V/v hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 721/KH-SXD ngày 07/4/2023 tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản QPPL, quy định mới trong XD năm 2023
 • Công văn số 851/UBND-NC ngày 28/3/2023 V/v công bố đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 267/SKHCN-TCĐLCL ngày 29/3/2023 V/v triển khai Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 548/KH-SXD ngày 20/3/2023 Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
 • Thông báo số 16/TB-SNV ngày 15/3/2023 Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Công văn số 372/STTTT-TTBCXB ngày 16/3/2023 V/v tuyên truyền hưởng ứng và tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
 • Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 37/QĐ-SXD ngày 15/3/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 508/TB-SXD ngày 15/3/2023 lịch tiếp công dân năm 2023 của Sở Xây dựng
 • Báo cáo số 505/BC-SXD ngày 15/3/2023 tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông Qúy I năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023
 • Báo cáo số 504/BC-SXD ngày 15/3/2023 Kết quả thực hiện công tác CCHC Quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC Quý II năm 2023
 • Công văn số 271/SNN-KHTC ngày 21/02/2023 Về việc tuyên truyền tài liệu về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 • Kế hoạch số 238/KH-STTTT ngày 21/02/2023 V/v thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 59/KH-SXD ngày 28/02/2023 KH Tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Kế hoạch số 307/KH-SXD ngày 21/02/2023 tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 năm 2023
 • Thông báo số 282/TB-SXD ngày 17/02/2023 công khai kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên, PCTNVK, PCTN nghề cho công chức, viên chức và người lao động Quý I năm 2023
 • Kế hoạch số 2094/KH-SXD ngày 15/9/2022 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PIC) tỉnh Yên Bái năm 2022
 • Công văn số 284/SXD-VP ngày 20/02/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
 • Kế hoạch số 261/KH-SXD ngày 15/02/2023 thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 260/TB-SXD ngày 15/02/2023 công khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức năm 2023
 • Công văn số 109/SKHCN-QLCNCN ngày 08/02/2023 V/v tuyên truyền hưởng ứng và tổ chức các hoạt động nhân Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2023
 • Công văn 184/CAT-CSGT ngày 02/02/2023 V/v gửi tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT
 • Công văn số 113/SXD-VP phân công lịch trực tết Quý Mão 2023
 • Kế hoạch số 104/KH-SXD ngày 13/01/2023 Triển khai công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 103/KH-SXD ngày 12/01/2023 Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 14/KH-SXD ngày 04/01/2023 Kế hoạch về Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023
 • Công văn số 3149/SXD-VP Phân công lịch trực nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2023
 • Quyết định 146/QĐ-SXD ngày 27/12/2022 về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021
 • Thông báo số 3097/TB-SXD ngày 26/12/2022 kết quả đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền đánh giá của Giám đốc Sở năm 2022
 • 61-90 of 177<  1  2  3  4  5  6  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết