Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
BC số 2990/BC-SXD ngày 15/12/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023
Ngày xuất bản: 15/12/2022 9:04:12 SA

Thông tin khác:

 • Thông báo số 47/TB-SXD ngày 16/4/2024 lịch tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái Đợt 3 năm 2024.
 • Thông báo số 43/TB-SXD ngày 09/4/2024 triệu tập các thí sinh về dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Đợt 1) năm 2024
 • Công văn số 743/SCT-QLTM ngày 05/4/2024 V/v tham gia khảo sát, bình chọn và Lễ công bố kết quả, trao Giấy chứng nhận “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2023”.
 • Công văn số 1099/UBND-VX ngày 05/4/2024 V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2024 theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư
 • Công văn số 571/STTTT-TTCĐS ngày 03/4/2024 V/v tăng cường tham gia triển khai thí điểm Trợ lý ảo phục vụ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái
 • Giấy phép xây dựng số 1/GPXD-SXD ngày 23/01/2024 cấp cho Công ty TNHH một thành viên năng lượng An Việt Phát
 • Kế hoạch số 487/KH-STTTT ngày 22/3/2024 Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2024
 • Công văn số 479/STTTT-TTBC&XHS ngày 20/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái v/v thử nghiệm “Trợ lý ảo thông tin đối ngoại”
 • Công văn số 448/SXD-QHKT ngày 19/3/2024 Về việc xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 193/SKHCN-QLCNCN ngày 11/3/2024 V/v hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024
 • Công văn số 1665-CV/ĐUK ngày 06/3/2024 V/v hưởng ứng và tham gia Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 tổ chức.
 • Công văn số 188/TB-VP ngày 04/3/2024 V/v bổ sung chức năng trên phần mềm QLVB và điều hành
 • Công văn số 322/SXD-QHKT ngày 29/02/2024 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 265-KH/BTC ngày 22/02/2024 kế Hoạch tổ chức giải báo chí về XDĐ tỉnh Yên Bái 2024
 • Kế hoạch số 305/KH-BCĐ ngày 26/02/2024 Triển khai thí điểm Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 01/TB-BCH ngày 20/02/2024 Về việc trực ban Phòng chống thiên tai năm 2024
 • Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, công nhận sở, ban, ngành; huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025
 • Công điện số 02/CĐ-CT ngày 05/02/2024 về việc đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024
 • Công văn số 218/SXD-VP ngày 02/02/2024 Phân công lịch trực Tết Giáp Thìn 2024
 • Công văn số 202/STTTT-HT&KTS ngày 01/02/2024 V/v triển khai Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh đến năm 2025
 • Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2024
 • Công văn số 199/SXD-VP ngày 31/01/2024 V/v đánh giá tác động chính sách,thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Kế hoạch số 23/KH-SXD ngày 31/01/2024 thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật năm 2024
 • Kế hoạch số 24/KH-SXD ngày 31/01/2024 tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 21/KH-SXD ngày 31/01/2024 tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 31/01/2024 công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 327/UBND-NC ngày 29/01/2024 V/v khảo sát một số nội dung phục vụ xây dựng Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia
 • Công văn số 102/SXD-KT ngày 17/01/2024 V/v phổ biến Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Kế hoạch số 07/KH-SXD ngày 09/01/2024 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Sở Xây dựng
 • Kế hoạch số 08/KH-SXD ngày 09/01/2024 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024
 • 1-30 of 227<  1  2  3  4  5  6  7  8  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết