Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)
Công văn số 271/SNN-KHTC ngày 21/02/2023 Về việc tuyên truyền tài liệu về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày xuất bản: 08/03/2023 3:07:06 SA

Thông tin khác:

 • Công văn 1920/SXD-KT ngày 24/8/2022 Về việc hướng dẫn áp dụng Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 1901/SXD-QLHĐXD ngày 23/8/2022 V/v thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 1834/SXD-QHKT ngày 15/8/2022 V/v hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1681/SXD-QHKT ngày 25/7/2022 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo lần 01 Tờ trình và Quyết định Quy định phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1658/SXD-QLHĐXD ngày 22/7/2022 về việc tăng cường quản lý chất lượng hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch 1649/KH-SXD ngày 21/7/2022 tổ chức thực hiện về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 1486/KH-SXD ngày 04/7/2022 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành năm 2022 và các năm tiếp theo
 • Công văn số 487/SXD-VP ngày 04/7/2022 V/v thực hiện mức thu một số khoản phí, lệ phí tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1500/SXD-VP ngày 05/7/2022 V/v Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”
 • Công văn 1428/SXD-VP ngày 24/6/2022 V/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án số 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến
 • Công văn số 1399/SXD-KT ngày 22/6/2022 về việc hướng dẫn áp dụng định mức vận chuyển đất trong định mức dự toán xây dựng công trình.
 • Thông báo số 1239/TB-SXD ngày 07/6/2022 v/v công bố danh sách quy hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031
 • Thông báo số 1199/TB-SXD ngày 03/6/2022 kết luận của đồng chí Nguyễn Yên Hiền, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tại cuộc họp BCĐ chuyển đổi số Sở Xây dựng
 • Công văn số 1182/SXD-QHKT ngày 01/6/2022 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng và Tư vấn kiến trúc tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1173/SXD-TTr ngày 01/6/2022 V/v mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bản tỉnh Yên Bái.
 • Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 25/5/2022 ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1033/SXD-QLCL V/v công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 963/SXD-KT ngày 06/5/2022 V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 921/SXD-VP ngày 28/4/2022 Phân công lịch trực nghỉ lễ 30/4/2022 và 01/5/2022
 • Kế hoạch số 879/KH-SXD ngày 25/4/2022 Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022
 • Công văn số 878/SXD-VP ngày 25/4/2022 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa tỉnh Yên Bái.
 • Thông báo số 823/TB-SXD ngày 18/4/2022 về việc huy động vốn thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị mới (Khu khách sạn Mường Lò) tại tổ Tông Pọng, phường Tân An và tổ dân phố số 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 674/KH-SXD ngày 30/3/2022 KH tổ chức các HĐ hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt nam năm 2022 của SXD tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 200/KH-SXD ngày 27/01/2022 triển khai công tác phổ biến, GDPL; hòa giải ở cở; thực hiện quy định về XD cơ quan đạt chuẩn tiếp cận PL năm 2022 của SXD tỉnh Yên bái
 • Công văn số 172/SXD-VP ngày 25/01/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
 • Kế hoạch số 191/KH-SXD ngày 26/01/2022 tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành PL năm 2022 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của SXD tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 130/SXD-VP ngày 19/01/2022 V/v triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh
 • Thông báo số 3007/TB-SXD ngày 14/12/2021 lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng năm 2022
 • Công văn số 2655/SXD-VP ngày 12/11/2021 V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030
 • Thông báo số 2552/TB-SXD ngày 01/11/2021 Thông báo kết quả tổ chức triển khai thực hiện thi tuyển phương án thiết kế kiến Trụ sở Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái
 • 151-180 of 215<  1  2  3  4  5  6  7  8  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết