Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Công văn số 448/SXD-QHKT ngày 19/3/2024 Về việc xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 19/03/2024 6:05:23 SA

Thông tin khác:

 • Kế hoạch số 487/KH-STTTT ngày 22/3/2024 Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2024
 • Công văn số 479/STTTT-TTBC&XHS ngày 20/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái v/v thử nghiệm “Trợ lý ảo thông tin đối ngoại”
 • Công văn số 193/SKHCN-QLCNCN ngày 11/3/2024 V/v hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024
 • Công văn số 1665-CV/ĐUK ngày 06/3/2024 V/v hưởng ứng và tham gia Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 tổ chức.
 • Công văn số 188/TB-VP ngày 04/3/2024 V/v bổ sung chức năng trên phần mềm QLVB và điều hành
 • Công văn số 322/SXD-QHKT ngày 29/02/2024 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 265-KH/BTC ngày 22/02/2024 kế Hoạch tổ chức giải báo chí về XDĐ tỉnh Yên Bái 2024
 • Kế hoạch số 305/KH-BCĐ ngày 26/02/2024 Triển khai thí điểm Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 01/TB-BCH ngày 20/02/2024 Về việc trực ban Phòng chống thiên tai năm 2024
 • Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, công nhận sở, ban, ngành; huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025
 • Công điện số 02/CĐ-CT ngày 05/02/2024 về việc đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024
 • Công văn số 218/SXD-VP ngày 02/02/2024 Phân công lịch trực Tết Giáp Thìn 2024
 • Công văn số 202/STTTT-HT&KTS ngày 01/02/2024 V/v triển khai Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh đến năm 2025
 • Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2024
 • Công văn số 199/SXD-VP ngày 31/01/2024 V/v đánh giá tác động chính sách,thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Kế hoạch số 23/KH-SXD ngày 31/01/2024 thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật năm 2024
 • Kế hoạch số 24/KH-SXD ngày 31/01/2024 tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 21/KH-SXD ngày 31/01/2024 tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 31/01/2024 công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 327/UBND-NC ngày 29/01/2024 V/v khảo sát một số nội dung phục vụ xây dựng Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia
 • Công văn số 102/SXD-KT ngày 17/01/2024 V/v phổ biến Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Kế hoạch số 07/KH-SXD ngày 09/01/2024 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Sở Xây dựng
 • Kế hoạch số 08/KH-SXD ngày 09/01/2024 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024
 • Thông báo số 03/TB-SXD ngày 03/01/2024 lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở Xây dựng
 • Kế hoạch số 3249/KH-SXD ngày 29/12/2023 triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
 • Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/12/2023 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
 • Công văn số 4183/UBND-NC ngày 8/12/2023 V/v bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Kết luận thanh tra số 33/KL-TTSXD ngày 20/11/2023 của Thanh tra Sở Xây dựng về công tác QL dự án ĐTXD một số công trình thuộc nguồn vốn NN do BQL dự án ĐTXD huyện Văn Chấn làm chủ đầu tư
 • Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
 • Công văn số 2682/STNMT-BVMT ngày 23/11/2023 về việc thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý một số loại chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tăng cường quản lý chất thải rắn
 • 31-60 of 251<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết