Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Công văn số 448/SXD-QHKT ngày 19/3/2024 Về việc xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 19/03/2024 6:05:23 SA

Thông tin khác:

 • Công văn số 2791/SXD-VP ngày 21/11/2023 V/v cung cấp một số nội dung về công tác tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến
 • Quyết định số 392/QĐ-BTC ngày 02/11/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chỉ số hạnh phúc” tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 16/11/2023 về việc hủy Giấy phép xây dựng Nhà thờ của Giáo họ Háng Chi Mua, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
 • Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 13/11/2023 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 2691/SXD-KT ngày 10/11/2023 Bổ sung nơi nhận trong Kết luận kiểm tra việc kiểm tra, rà soát về hoạt động khai thác, sản xuất của các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 2685/SXD-VP ngày 10/11/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận số 437/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ.
 • Quyết định số 152/QĐ-SXD ngày 08/11/2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy phép xây dựng Nhà thờ của Giáo họ Háng Chi Mua, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
 • Tờ trình số 2654/TTr-SXD ngày 07/11/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Yên Bái
 • Kết luận kiểm tra số 2653/KL-SXD ngày 07/11/2023 việc kiểm tra, rà soát về hoạt động khai thác, sản xuất của các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 8662/VPCP-KGVX ngày 03/11/2023 của Văn phòng Chính Phủ về việc Nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024
 • Thông báo số 2632/TB-SXD ngày 06/11/2023 Thông báo công khai kết quả nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề Quý IV năm 2023 cho công chức, viên chức
 • Kết luận số 2608/KL-SXD ngày 02/11/2023 Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Kế hoạch số 2585/KH-SXD ngày 31/10/2023 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp trên địa bàn huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thuộc Dự án 7 - Nâng cao năng lực và Giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
 • Công văn số 1947/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 24/10/2023 V/v phối hợp tuyên truyền đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 2435/SXD-VP ngày 12/10/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-BXD ngày 28/9/2023 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
 • Kết luận số 2144/KL-SXD ngày 13/9/2023 về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Yên Bái
 • Kết luận số 32/KL-TTSXD ngày 26/9/2023 kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội đối với một số đồ án QH do UBND thành phố Yên Bái thực hiện
 • Công văn số 1679/CV-BCĐ ngày 21/9/2023 V/v phổ cập bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 2292/CAT-QLHC ngày 07/9/2023 V/v sao gửi thư mời và kế hoạch phát động cuộc thi "data for life"
 • Văn bản số 2056/GCN-SXD ngày 07/9/2023 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn thí nghiệm Kiểm định xây dựng YB
 • Công văn số 2035/SXD-VP V/v báo cáo tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Quyết định số 468/QĐ-TTg
 • Công văn số 2037/SXD-VP ngày 31/8/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ
 • Văn bản số 2025/GCN-SXD ngày 30/8/2023 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Trung tâm Kiểm định xây dựng Yên Bái
 • Văn bản số 1997/GCN-SXD ngày 28/8/2023 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Yên Bái
 • Công văn số 1963/SXD-VP ngày 25/8/2023 V/v triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1946/SXD-VP ngày 23/8/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ năm
 • Kế hoạch số 1934/KH-SXD ngày 22/8/2023 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024
 • Kế hoạch số 1913/KH-SXD ngày 18/8/2023 Kế hoach phổ biến hướng dẫn các VBQPPL, quy định mới trong xây dựng năm 2023
 • Công văn số 1894/SXD-VP ngày 16/8/2023 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Công điện của TTgCP
 • Công văn số 1906/SXD-VP ngày 17/8/2023 V/v các TTHC nộp kiểm thử trên cổng DVC quốc gia và TTPV HCC tỉnh Yên Bái
 • 61-90 of 251<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết