Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Công văn số 448/SXD-QHKT ngày 19/3/2024 Về việc xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 19/03/2024 6:05:23 SA

Thông tin khác:

 • Thông báo số 282/TB-SXD ngày 17/02/2023 công khai kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên, PCTNVK, PCTN nghề cho công chức, viên chức và người lao động Quý I năm 2023
 • Kế hoạch số 2094/KH-SXD ngày 15/9/2022 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PIC) tỉnh Yên Bái năm 2022
 • Công văn số 284/SXD-VP ngày 20/02/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
 • Kế hoạch số 261/KH-SXD ngày 15/02/2023 thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 260/TB-SXD ngày 15/02/2023 công khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức năm 2023
 • Công văn số 109/SKHCN-QLCNCN ngày 08/02/2023 V/v tuyên truyền hưởng ứng và tổ chức các hoạt động nhân Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2023
 • Công văn 184/CAT-CSGT ngày 02/02/2023 V/v gửi tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT
 • Công văn số 113/SXD-VP phân công lịch trực tết Quý Mão 2023
 • Kế hoạch số 104/KH-SXD ngày 13/01/2023 Triển khai công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 103/KH-SXD ngày 12/01/2023 Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 14/KH-SXD ngày 04/01/2023 Kế hoạch về Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023
 • Công văn số 3149/SXD-VP Phân công lịch trực nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2023
 • Quyết định 146/QĐ-SXD ngày 27/12/2022 về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021
 • Thông báo số 3097/TB-SXD ngày 26/12/2022 kết quả đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền đánh giá của Giám đốc Sở năm 2022
 • Kế hoạch 3060/KH-SXD ngày 22/12/2022 KH Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 20/12/2022 KH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • BC 2989/BC-SXD ngày 15/12/2022 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
 • BC số 2990/BC-SXD ngày 15/12/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023
 • Thông báo số 2973/TB-SXD ngày 14/12/2022 Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng năm 2023
 • Quyết định số 140/QĐ-SXD ngày 06/12/2022 Về viêc thu hồi dự toán kinh phí năm 2022 đối với Thanh tra Sở Xây dựng Yên Bái
 • Báo cáo số 2781/BC-SXD ngày 24/11/2022 Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật (B1), nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2022
 • Công văn số 4210/UBND-HCC ngày 22/11/2022 về việc nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp
 • Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 16/11/2022 Về viêc giao dự toán chi ngân sách Năm 2022 đối với Văn phòng Sở Xây dựng Yên Bái
 • Quyết định số 129/QĐ-SXD ngày 16/11/2022 Về viêc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 đối với Văn phòng Sở Xây dựng Yên Bái
 • Báo cáo số 2710/BC-SXD ngày 17/11/2022báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
 • Thông báo số 2478/TB-SXD ngày 25/10/2022 công khai danh sách quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý của Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031)
 • Công văn số 2474/SXD-QHKT ngày 24/10/2022 về việc Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã và Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 2449/SXD-KT ngày 21/10/2022 Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch số 2227/KH-SXD ngày 30/9/2022 KH Tổ chức Phong trào thi đua “Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 2189/KH-SXD ngày 28/9/2022 KH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 của SXD
 • 151-180 of 251<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết