Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
Kế hoạch 14/KH-SXD ngày 04/01/2023 Kế hoạch về Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023
Ngày xuất bản: 04/01/2023 2:51:42 SA

Thông tin khác:

 • Kế hoạch số 548/KH-SXD ngày 20/3/2023 Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
 • Thông báo số 16/TB-SNV ngày 15/3/2023 Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Công văn số 372/STTTT-TTBCXB ngày 16/3/2023 V/v tuyên truyền hưởng ứng và tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
 • Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 37/QĐ-SXD ngày 15/3/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 508/TB-SXD ngày 15/3/2023 lịch tiếp công dân năm 2023 của Sở Xây dựng
 • Báo cáo số 505/BC-SXD ngày 15/3/2023 tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông Qúy I năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023
 • Báo cáo số 504/BC-SXD ngày 15/3/2023 Kết quả thực hiện công tác CCHC Quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC Quý II năm 2023
 • Công văn số 271/SNN-KHTC ngày 21/02/2023 Về việc tuyên truyền tài liệu về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 • Kế hoạch số 238/KH-STTTT ngày 21/02/2023 V/v thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 59/KH-SXD ngày 28/02/2023 KH Tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Kế hoạch số 307/KH-SXD ngày 21/02/2023 tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 năm 2023
 • Thông báo số 282/TB-SXD ngày 17/02/2023 công khai kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên, PCTNVK, PCTN nghề cho công chức, viên chức và người lao động Quý I năm 2023
 • Kế hoạch số 2094/KH-SXD ngày 15/9/2022 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PIC) tỉnh Yên Bái năm 2022
 • Công văn số 284/SXD-VP ngày 20/02/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
 • Kế hoạch số 261/KH-SXD ngày 15/02/2023 thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 260/TB-SXD ngày 15/02/2023 công khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức năm 2023
 • Công văn số 109/SKHCN-QLCNCN ngày 08/02/2023 V/v tuyên truyền hưởng ứng và tổ chức các hoạt động nhân Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2023
 • Công văn 184/CAT-CSGT ngày 02/02/2023 V/v gửi tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT
 • Công văn số 113/SXD-VP phân công lịch trực tết Quý Mão 2023
 • Kế hoạch số 104/KH-SXD ngày 13/01/2023 Triển khai công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 103/KH-SXD ngày 12/01/2023 Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 3149/SXD-VP Phân công lịch trực nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2023
 • Quyết định 146/QĐ-SXD ngày 27/12/2022 về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021
 • Thông báo số 3097/TB-SXD ngày 26/12/2022 kết quả đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền đánh giá của Giám đốc Sở năm 2022
 • Kế hoạch 3060/KH-SXD ngày 22/12/2022 KH Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 20/12/2022 KH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • BC 2989/BC-SXD ngày 15/12/2022 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
 • BC số 2990/BC-SXD ngày 15/12/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023
 • Thông báo số 2973/TB-SXD ngày 14/12/2022 Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng năm 2023
 • 1-30 of 112<  1  2  3  4  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết