Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)
Kế hoạch số 59/KH-SXD ngày 28/02/2023 KH Tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2023
Ngày xuất bản: 02/03/2023 2:08:38 SA

Thông tin khác:

 • Thông báo số 1755/TB-SXD ngày 04/8/2023 công khai kết quả nâng bậc lương thường xuyên Quý III năm 2023 cho công chức, viên chức và người lao động
 • Công văn số 1749/SXD-KT ngày 04/8/2023 V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Tờ trình số 1691/TTr-SXD ngày 27/7/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 1674/KH-SXD ngày 26/7/2023 kế hoạch tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Quý III-IV/2023
 • Công văn số 1673/SXD-TTr ngày 26/7/2023 về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
 • Công văn số 1662/SXD-VP ngày 25/7/2023 V/v triển khai thi hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 08/7/2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1638/SXD-VP ngày 21/7/2023 V/v triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo kết luận của phó TTgCP về CCHC
 • Kế hoạch số 1616/KH-SXD ngày 19/7/2023 Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng năm 2023
 • Thông báo số 1611/TB-SXD ngày 19/7/2023 phân công nhiệm vụ công tác của Ban Giám đốc Sở Xây dựng
 • Công văn số 1200/STTTT-TTBC&XHS ngày 12/7/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền bảo đảm thông tin cho người dân và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
 • Tờ trình số 1529/TTr-SXD ngày 13/7/2023 Tờ trình về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lưựng công trình xây dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1522/SXD-VP ngày 12/7/2023 Về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
 • Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1485/SXD-QHKT ngày 10/7/2023 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, Quyết định “Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái”
 • Công văn số 2638/BTC-C04 ngày 26/6/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
 • Công văn số 1126/STTTT-TTBC&XHS ngày 30/6/2023 V/v tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh
 • Công văn số 1393/SXD-VP ngày 27/6/2023 Về việc triển khai thực hiện Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnhYên Bái năm 2023.
 • Công văn số 1083/STTTT-CN&CQS ngày 24/6/2023 V/v phối hợp tuyên truyền hướng dẫn đăng ký và sử dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
 • Công văn số 1345/SXD-VP ngày 21/6/2023 v/v triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 19/6/2023 kế hoạch tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
 • Công văn số 1332/SXD-VP ngày 19/6/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận Kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính
 • Công văn số 1298/SXD-VP ngày 15/6/2023 V/v thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng VBQPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Công văn số 1268/SXD-VP ngày 14/6/2023 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh.
 • Công văn số 1272/SXD-QLHĐXD ngày 14/6/2023 Về việc đề nghị đăng tải Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 1220/SXD-VP ngày 09/6/2023 V/v triển khai thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
 • Kế hoạch số 1216/KH-SXD ngày 09/6/2023 triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Công văn số 1203/SXD-VP ngày 08/6/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023
 • Kế hoạch số 1201/KH-SXD ngày 07/6/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023
 • Công văn 1198/SXD-VP ngày 07/6/2023 v/v tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
 • 61-90 of 215<  1  2  3  4  5  6  7  8  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết