Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Thông báo số 13/TB-CĐYT ngày 13/5/2024 v/v tuyển sinh lớp đào tạo chứng chỉ tiếng Dân tộc thiểu số (Tiếng Mông)
Ngày xuất bản: 15/05/2024 2:41:47 SA

Thông tin khác:

 • Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 19/6/2023 kế hoạch tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
 • Công văn số 1332/SXD-VP ngày 19/6/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận Kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính
 • Công văn số 1298/SXD-VP ngày 15/6/2023 V/v thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng VBQPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Công văn số 1268/SXD-VP ngày 14/6/2023 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh.
 • Công văn số 1272/SXD-QLHĐXD ngày 14/6/2023 Về việc đề nghị đăng tải Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 1220/SXD-VP ngày 09/6/2023 V/v triển khai thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
 • Kế hoạch số 1216/KH-SXD ngày 09/6/2023 triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Công văn số 1203/SXD-VP ngày 08/6/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023
 • Kế hoạch số 1201/KH-SXD ngày 07/6/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023
 • Công văn 1198/SXD-VP ngày 07/6/2023 v/v tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
 • Công văn số 1050/SXD-KT ngày 23/5/2023 V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ cụ thể thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá dịch vụ cụ thể xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 112/KH-SXD ngày 28/4/2023 KH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 957/TB-SXD ngày 12/5/2023 công khai kết quả nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nghề Quý II/2023; nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 cho công chức, viên chức và người lao động
 • Quyết định số 57/QĐ-SXD ngày 28/4/2023 về việc sắp xếp, bố trí công chức vào các vị trí việc làm thuộc danh mục vị trí việc làm của Sở Xây dựng
 • Kế hoạch 117/KH-TCT ngày 05/5/2023 KH Cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 690/STTTT-TTBC&XHS ngày 28/4/2023 Về việc triển khai Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh về Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025
 • Các hoạt động du lịch tỉnh Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2023
 • Công văn số 633/STTTT-TTBC&XHS ngày 24/4/2023 V/v tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX; tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái
 • Công văn 1191/UBND-NC ngày 24/4/2023 V/v tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, xây dựng văn hóa “Đã uống rượu, bia - không lái xe”
 • Công văn số 1110/UBND-VX ngày 19/4/2023 V/v hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 721/KH-SXD ngày 07/4/2023 tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản QPPL, quy định mới trong XD năm 2023
 • Công văn số 851/UBND-NC ngày 28/3/2023 V/v công bố đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 267/SKHCN-TCĐLCL ngày 29/3/2023 V/v triển khai Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 548/KH-SXD ngày 20/3/2023 Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
 • Thông báo số 16/TB-SNV ngày 15/3/2023 Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Công văn số 372/STTTT-TTBCXB ngày 16/3/2023 V/v tuyên truyền hưởng ứng và tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
 • Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 37/QĐ-SXD ngày 15/3/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 508/TB-SXD ngày 15/3/2023 lịch tiếp công dân năm 2023 của Sở Xây dựng
 • Báo cáo số 505/BC-SXD ngày 15/3/2023 tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông Qúy I năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023
 • 121-150 of 256<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết