Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Thông báo số 13/TB-CĐYT ngày 13/5/2024 v/v tuyển sinh lớp đào tạo chứng chỉ tiếng Dân tộc thiểu số (Tiếng Mông)
Ngày xuất bản: 15/05/2024 2:41:47 SA

Thông tin khác:

 • Thông báo số 2478/TB-SXD ngày 25/10/2022 công khai danh sách quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý của Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031)
 • Công văn số 2474/SXD-QHKT ngày 24/10/2022 về việc Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã và Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 2449/SXD-KT ngày 21/10/2022 Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch số 2227/KH-SXD ngày 30/9/2022 KH Tổ chức Phong trào thi đua “Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 2189/KH-SXD ngày 28/9/2022 KH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 của SXD
 • Báo cáo số 2097/BC-SXD ngày 15/9/2022 kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý III năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 2091/BC-SXD ngày 15/9/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính Quý IV năm 2022
 • Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Thể lệ Hội thi "Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số quốc gia" tỉnh Yên Bái năm 2022
 • Công văn số 2043/SXD-TTr ngày 09/9/2022 V/v Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dưng
 • Công văn số 1933/SXD-KT ngày 25/8/2022 Về việc thực hiện hồ sơ đề nghị Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn 1920/SXD-KT ngày 24/8/2022 Về việc hướng dẫn áp dụng Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 1901/SXD-QLHĐXD ngày 23/8/2022 V/v thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 1834/SXD-QHKT ngày 15/8/2022 V/v hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1681/SXD-QHKT ngày 25/7/2022 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo lần 01 Tờ trình và Quyết định Quy định phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1658/SXD-QLHĐXD ngày 22/7/2022 về việc tăng cường quản lý chất lượng hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch 1649/KH-SXD ngày 21/7/2022 tổ chức thực hiện về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 1486/KH-SXD ngày 04/7/2022 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành năm 2022 và các năm tiếp theo
 • Công văn số 487/SXD-VP ngày 04/7/2022 V/v thực hiện mức thu một số khoản phí, lệ phí tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1500/SXD-VP ngày 05/7/2022 V/v Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”
 • Công văn 1428/SXD-VP ngày 24/6/2022 V/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án số 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến
 • Công văn số 1399/SXD-KT ngày 22/6/2022 về việc hướng dẫn áp dụng định mức vận chuyển đất trong định mức dự toán xây dựng công trình.
 • Thông báo số 1239/TB-SXD ngày 07/6/2022 v/v công bố danh sách quy hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031
 • Thông báo số 1199/TB-SXD ngày 03/6/2022 kết luận của đồng chí Nguyễn Yên Hiền, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tại cuộc họp BCĐ chuyển đổi số Sở Xây dựng
 • Công văn số 1182/SXD-QHKT ngày 01/6/2022 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng và Tư vấn kiến trúc tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1173/SXD-TTr ngày 01/6/2022 V/v mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bản tỉnh Yên Bái.
 • Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 25/5/2022 ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1033/SXD-QLCL V/v công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 963/SXD-KT ngày 06/5/2022 V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 921/SXD-VP ngày 28/4/2022 Phân công lịch trực nghỉ lễ 30/4/2022 và 01/5/2022
 • 181-210 of 256<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết