Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Thông báo số 2632/TB-SXD ngày 06/11/2023 Thông báo công khai kết quả nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề Quý IV năm 2023 cho công chức, viên chức
Ngày xuất bản: 06/11/2023 4:27:48 SA

Thông tin khác:

 • Văn bản số 2025/GCN-SXD ngày 30/8/2023 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Trung tâm Kiểm định xây dựng Yên Bái
 • Văn bản số 1997/GCN-SXD ngày 28/8/2023 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Yên Bái
 • Công văn số 1963/SXD-VP ngày 25/8/2023 V/v triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1946/SXD-VP ngày 23/8/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ năm
 • Kế hoạch số 1934/KH-SXD ngày 22/8/2023 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024
 • Kế hoạch số 1913/KH-SXD ngày 18/8/2023 Kế hoach phổ biến hướng dẫn các VBQPPL, quy định mới trong xây dựng năm 2023
 • Công văn số 1894/SXD-VP ngày 16/8/2023 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Công điện của TTgCP
 • Công văn số 1906/SXD-VP ngày 17/8/2023 V/v các TTHC nộp kiểm thử trên cổng DVC quốc gia và TTPV HCC tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1852/SXD-VP ngày 14/8/2023 v/v triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
 • Công văn số 1123/CV-HĐPH ngày 28/7/2023 V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Công văn số 1832/SXD-VP ngày 10/8/2023 V/v triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023
 • Công văn số 1829/SXD-VP ngày 10/8/2023 V/v khai thác, sử dụng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 • Công văn số 1818/SXD-VP ngày 10/8/2023 V/v triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của TTg Chính phủ
 • Thông báo số 1755/TB-SXD ngày 04/8/2023 công khai kết quả nâng bậc lương thường xuyên Quý III năm 2023 cho công chức, viên chức và người lao động
 • Công văn số 1749/SXD-KT ngày 04/8/2023 V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Tờ trình số 1691/TTr-SXD ngày 27/7/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 1674/KH-SXD ngày 26/7/2023 kế hoạch tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Quý III-IV/2023
 • Công văn số 1673/SXD-TTr ngày 26/7/2023 về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
 • Công văn số 1662/SXD-VP ngày 25/7/2023 V/v triển khai thi hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 08/7/2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1638/SXD-VP ngày 21/7/2023 V/v triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo kết luận của phó TTgCP về CCHC
 • Kế hoạch số 1616/KH-SXD ngày 19/7/2023 Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng năm 2023
 • Thông báo số 1611/TB-SXD ngày 19/7/2023 phân công nhiệm vụ công tác của Ban Giám đốc Sở Xây dựng
 • Công văn số 1200/STTTT-TTBC&XHS ngày 12/7/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền bảo đảm thông tin cho người dân và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
 • Tờ trình số 1529/TTr-SXD ngày 13/7/2023 Tờ trình về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lưựng công trình xây dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1522/SXD-VP ngày 12/7/2023 Về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
 • Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1485/SXD-QHKT ngày 10/7/2023 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, Quyết định “Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái”
 • Công văn số 2638/BTC-C04 ngày 26/6/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
 • Công văn số 1126/STTTT-TTBC&XHS ngày 30/6/2023 V/v tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh
 • Công văn số 1393/SXD-VP ngày 27/6/2023 Về việc triển khai thực hiện Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnhYên Bái năm 2023.
 • 61-90 of 229<  1  2  3  4  5  6  7  8  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết