Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
 • Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
 • Kế hoạch số 282/KH-SXD ngày 24/02/2020 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của SXD tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 296/UBND-XD ngày 14/02/2020 v/v triển khai một số nội dung thực hiện NĐ số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • KH số 172/KH-SXD phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh
 • Công văn số 159/SXD-KT ngày 03/02/2020 v/v triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư XD
 • Quyết định 1765/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của SXD tỉnh
 • Quyết định 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 v/v công bố danh mục TTHC bổ sung, TTHC được sửa đổi trong các lĩnh vực: VLXD, Nhà ở, QLHĐXD; KD BĐS thuộc phạm vi QL của SXD, UBND cấp huyện tỉnh
 • Báo cáo số 2985/BC-SXD kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DN của SXD năm 2019
 • Báo cáo số 2954/BC-SXD ngày 09/12/2019 thực hiện các chương trình Nghị quyết , kế hoạch hành động về các Nghị quyết của Chính phủ trên đia bàn tỉnh
 • Báo cáo số 2955/BC-SXD ngày 09/12/2019 tình hình thực hiện công tác pháp chế năm 2019 của SXD tỉnh
 • Kế hoạch số 32/KH-CĐCS ngày 25/11/2019 Phát động Cuộc vận động "Cán bộ, CCVC Nganh XD nói không với tiêu cực"
 • CV số 2595/SXD-QLHĐXD ngày 07/11/2019 V/v thực hiện nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ
 • KH số 2085/KH-SXD ngày 25/9/2019 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 quy định giấ tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải SH sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnhh
 • Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 10/09/2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên bái
 • Kế hoạch 48-KH/ĐUSXD ngay 12/9/2019 phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối
 • Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 công bố danh mục chế độ BC định kỳ thuộc phạm vi quản lý NN của BXD
 • Kế hoạch số 1919/KH-SXD ngày 03/9/2019 triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
 • Kế hoạch số 1699/KH-SXD ngày 08/8/2019 tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến" tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X
 • Kế hoạch 1478/KH-SXD ngày 17/7/2019 tổ chức thực hiện phong trào thi đua CB, CCVC người lao động ngành XD Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
 • Kế hoạch số 1449/KH-SXD ngày 15/7/2019 tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh
 • Công văn số 1218/SXD-KT ngày 19/6/2019 V/v xin ý kiến vào dự thảo lần 2 QĐ ban hành quy định về quản lý vật liệu XD trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch số 799/KH-SXD thực hiện đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh, thiếu niên"
 • Kế hoạch số 800/KH-SXD thực hiện đề án "Tăng cường công tác PBGDPL trong CB, CC, VC và nhân dân của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tân"
 • Kế hoạch số 1075/KH-SXD ngày 04/6/2019 tổ chức các HĐ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới
 • BC 727/BC-SXD ngày 19/4/2019 sơ kết 2 năm thực hiện QĐ 45/2016/QĐ-TTg của TT Chính Phủ v/v tiếp nhận hồ sơ, trả KQ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của SXD tỉnh
 • Kế hoạch 797/KH-SXD ngày 26/4/2019 triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2019 của SXD tỉnh
 • Công văn số 745/SXD-KT ngày 23/4/2019 V/v xin ý kiến vào dự thảo lần 1 văn bản QPPL "Quy định về quản lý VLXD trên địa bàn tỉnh"
 • Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành xây dựng quản lý năm 2019
 • Triển khai về công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2019
 • 31-60 of 135<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết