Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
Công văn số 2858/SXD-QLCL ngày 30/11/2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ ban hành quy định về phân cấp giải quyết sự cố CTXD cấp II, III trên địa bàn tỉnh
Ngày xuất bản: 30/11/2021 6:39:20 SA

CÁC VĂN BẢN KHÁC

 • Kế hoạch số 1919/KH-SXD ngày 03/9/2019 triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
 • Kế hoạch số 1699/KH-SXD ngày 08/8/2019 tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến" tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X
 • Kế hoạch 1478/KH-SXD ngày 17/7/2019 tổ chức thực hiện phong trào thi đua CB, CCVC người lao động ngành XD Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
 • Kế hoạch số 1449/KH-SXD ngày 15/7/2019 tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh
 • Công văn số 1218/SXD-KT ngày 19/6/2019 V/v xin ý kiến vào dự thảo lần 2 QĐ ban hành quy định về quản lý vật liệu XD trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch số 799/KH-SXD thực hiện đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh, thiếu niên"
 • Kế hoạch số 800/KH-SXD thực hiện đề án "Tăng cường công tác PBGDPL trong CB, CC, VC và nhân dân của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tân"
 • Kế hoạch số 1075/KH-SXD ngày 04/6/2019 tổ chức các HĐ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới
 • BC 727/BC-SXD ngày 19/4/2019 sơ kết 2 năm thực hiện QĐ 45/2016/QĐ-TTg của TT Chính Phủ v/v tiếp nhận hồ sơ, trả KQ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của SXD tỉnh
 • Kế hoạch 797/KH-SXD ngày 26/4/2019 triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2019 của SXD tỉnh
 • Công văn số 745/SXD-KT ngày 23/4/2019 V/v xin ý kiến vào dự thảo lần 1 văn bản QPPL "Quy định về quản lý VLXD trên địa bàn tỉnh"
 • Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành xây dựng quản lý năm 2019
 • Triển khai về công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2019
 • Kế hoạch số 1714/KH-SXD ngày 14/9/2018 triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2018-2019 của SXD
 • Kế hoach số 111/KH-SXD ngày 17/01/2019 tuyên truyền về công tác phổ biến, gaios dục phapsd luật; xây dựng đơn vị đạt chuaanrtieeps cận pháp luật của SXD năm 2019
 • Kế hoạch số 110/KH-SXD ngày 17/01/2019 công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của SXD năm 2019
 • Kế hoạch 87/KH-SXD ngày 14/01/2019 tuyên truyền về công tác cải cách HC năm 2019 của SXD tỉnh Yên bái
 • Kế hoạch 188/KH-SXD ngày 28/01/2019 triển kahi công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở xây dựng yên bái năm 2019
 • Kế hoạch 88/KH-SXD ngày 14/01/2019 triển khai công tác kiểm soát thủ tục HC năm 2019 của SXD
 • Kế hoạch 86/KH-SXD ngày 14/01/2019 triển khai công tác pháp chế năm 2019 của SXD tỉnh Yên bái
 • Kế hoạch số 85/KH-SXD ngày 14/01/2019 triển khaii công tác QLNN trong côn tác thi hành PL về xử lý vi phạm hành chính 2019
 • Kế hoạch số 84/KH-SXD ngày 14/01/2019 triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 của SXD tỉnh Yên bái
 • Thông báo số 2507/TB-SXD ngày 27/11/2018 Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của SXD (Ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc SXD)
 • Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 8/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê Ngành Xây dựng
 • Thông tư số 06/2018/TT-BXD ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Xây dựng
 • Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm CN trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 ban hành quy định một số ND về quản lý đầu tư và XD trên địa bàn tỉnh
 • Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 3/10/2018 phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái giai đoạn II
 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 8/8/2018 ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch số 1222/KH-SXD ngày 12/7/2018 Triển khai tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức
 • 91-120 of 178<  1  2  3  4  5  6  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết