Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Quyết định số 2929/QĐ-SXD ngày 07/12/2021 v/v quy định nội quy tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của SXD tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 07/12/2021 7:37:37 SA

CÁC VĂN BẢN KHÁC

 • Báo cáo số 107/BC-SXD ngày 25/3/2024 kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
 • Công văn số 342/BXD-PC ngày 23/01/2024 của Bộ Xây dựng v/v triển khai thi hành một số văn bản QPPL lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023
 • Công văn số 181/SXD-KT ngày 29/01/2024 V/v hướng dẫn tính phí bảo vệ môi trường và các khoản thuế, phí khác theo quy định đối với đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 733/SXD-QLHĐXD ngày 11/4/2023 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
 • Tờ trình số 430/TTr-SXD ngày 08/3/2023 Tờ trình về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn 249/SXD-QHKT ngày 14/02/2023 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 • Hướng dẫn số 183/HD-SXD ngày 02/02/2023 Hướng dẫn trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 • Quyết định số 62/QĐ-BXD ngày 08/02/2023 công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022
 • Công văn 219/SXD-VP ngày 10/02/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022.
 • Kế hoạch số 17/KH-TNMT ngày 18/01/2023 KH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 • Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 15/12/2022
 • Công văn số 2476/SXD-KT ngày 25/10/2022 V/v tham gia ý kiến vào Hồ sơ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 • Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
 • Công văn số 1980/SXD-KT ngày 30/8/2022 V/v tham gia ý kiến vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 • Những quy định mới của Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Giới thiệu một số nội dung cải cách hành chính nổi bật theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
 • Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 quy định về phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 97/QĐ-BXD ngày 09/3/2022 công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021
 • Công văn số 295/SXD-KT ngày 21/02/2022 V/v thường xuyên cập nhật thông tin, khảo sát giá VL thiết bị XD để phục vụ công bố giá VL trên địa bàn tỉnh Yên bái
 • Công văn số 266/SXD-KT ngày 17/02/2022 V/v cung cấp hồ sơ đề nghị đăng ký công bố giá theo định kỳ phục vụ công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 221/SXD-TTr ngày 09/02/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 và quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 28/01/2022
 • Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
 • Thông tư số 17/2021/TT-BXD quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
 • Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 11/01/2022 công bố đơn giá nhân công XD năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết dịnh số 2930/QĐ-SXD ngày 07/12/2021 v/v quy định quy chế tiếp công dân
 • Công văn số 2858/SXD-QLCL ngày 30/11/2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ ban hành quy định về phân cấp giải quyết sự cố CTXD cấp II, III trên địa bàn tỉnh
 • Công văn số 2750/SXD-KT ngày 19/11/2021 V/v thực hiện khảo sát giá thị trường VL, thiết bị XD biến động giá phục vụ điều chỉnh công bố giá VL quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 2729/BC-SXD ngày 17/11/2021 KQ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành PL thuộc lĩnh vực quản lý của SXD tỉnh năm 2021
 • Quyết định số 2405/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 về việc công bố đơn giá nhân công XD năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 • 1-30 of 183<  1  2  3  4  5  6  7  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết