Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
 • Thông báo số 1101/TB-SXD ngày 25/5/2021 v/v tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (Công ty cổ phần khoáng sản Đức Thịnh)
 • Thông báo số 1032/TB-SXD ngày 20/5/2021 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hoàng Thắng
 • Thông báo 62/TB-SXD ngày 11/01/2021 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Công ty TNHH MTV Đá trắng Bảo Lai
 • Thông báo số 3493/TB-SXD ngày 25/12/2020 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của HTX Văn Thịnh
 • Thông báo số 2563/TB-SXD ngày 14/10/2020 (Công bố hợp quy Công ty TNHH HTQ Yên Bái)
 • Thông báo 1247/TB-SXD ngày 08/6/2020 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Công ty TNHH MTV Đá trắng Bảo Lai
 • Thông báo số 856/TB-SXD ngày 04/5/2020 công bố hợp quy Công ty TNHH xây dựng Văn Tiến Yên Bái
 • Thông báo số 360/TB-SXD ngày 05/03/2020 công bố hợp quy Công ty TNHH chế biến đá Đào Lâm
 • Thông báo số 65/TB-SXD ngày 10/01/2020 công bố hợp quy Công ty CP VLXD Đăng Dương Việt Nam
 • Thông báo số 04/TB-SXD ngày 02/01/2020 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên bái)
 • Thông báo 1498/TB-SXD ngày 19/7/2019 (Công ty cổ phần SX vật liệu và xây dựng công trình Tài Đức)
 • Thông báo số 1421/TB-SXD ngày 11/7/2019 (Công ty cổ phần gạch không nung Yên Bái)
 • Thông báo 931/TB-SXD ngày 20/3/2019 của Công ty TNHH xây dựng Phúc Lợi YB
 • Thông báo số 757/TB-SXD ngày 24/4/2019 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy HTX sản xuất và KD Yên Bình
 • Thông báo số 2768/TB-SXD ngày 27/12/2018 (Công ty TNHH gạch không nung Đức Thắng)
 • Thông báo số 2768/TB-SXD ngày 27/12/2018 (Công ty TNHH gạch không nung Đức Thắng - Chi nhánh Khánh Hòa - Lục Yên)
 • Thông báo số 2732/TB-SXD ngày 24/12/2018 (Công ty TNHH Đại Đồng Tiến)
 • Thông báo 2382/TB-SXD ngày 15/11/2018 (DNTN Hà Thủy Anh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 2317/TB-SXD ngày 06/11/2018 (Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái)
 • Thông báo số 1905/TB-SXD ngày 8/10/2018 - Công ty TNHH tư vấn kiến trúc XD AYB (Nhà máy tại khu CN phía Nam)
 • Thông báo số 1376/TB-SXD ngày 02/8/2018 (Công ty TNHH Xuân Thắng - Yên Bái)
 • Thông báo số 1123/TB-SXD ngày 02/7/2018 (Công ty cổ phần xây dựng Quang Thịnh)
 • Thông báo số 373/TB-SXD ngày 17/3/2017 (Công ty TNHH Vĩnh Thành Yên Bái)
 • Thông báo số 2150/TB-SXD ngày 08/11/2016
 • Thông báo số 1445/TB-SXD ngày 09/9/2016 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và XD công trình Tài - Đức
 • Thông báo số 1064/TB-SXD ngày 22/7/2016 Công bố hợp quy (Công ty TNHH gạch không nung Đức Thắng)
 • Thông báo 807/TB-SXD ngày 13/6/2016
 • Thông báo số 114/TB-SXD ngày 01/02/2016 Công bố hợp quy (Công ty cổ phần gạch không nung Yên Bái)
 • Thông báo số 113/TB-SXD ngày 01/02/2016 công bố hợp quy (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và chuyển giao công nghệ Thái Thịnh - Chi nhánh Yên Bái)
 • Thông báo số 2088/TB-SXD ngày 12/11/2015 công bố hợp quy của Công ty CP SX vật liệu XD&XD công trình Tài - Đức
 • 1-30 of 35<  1  2  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết